ถุงใส่ผัก
- ราคา sme ซื้อยกกระสอบ
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)
ถุงใส่ผัก LL ตราแพะ หนา 40 ไมครอน
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
8859339000876
ถุงใส่ผักเจาะรู (LL) ตราแพะ
14x22 นิ้ว
500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
52 50
2
8859339000883
ถุงใส่ผักเจาะรู (LL) ตราแพะ
16x26 นิ้ว
500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
52 50
3
8859339000890
ถุงใส่ผักเจาะรู (LL) ตราแพะ
20x30 นิ้ว
500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
52 50
4
8859339000906
ถุงใส่ผักไม่เจาะรู (LL) ตราแพะ
14x22 นิ้ว
500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
52 50
5
8859339000913
ถุงใส่ผักไม่เจาะรู (LL) ตราแพะ
16x26 นิ้ว
500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
52 50
6
8859339000920
ถุงใส่ผักไม่เจาะรู (LL) ตราแพะ
20x30 นิ้ว
500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ)
52 50

ถุงใส่ผัก หนา 0.08 มม.
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
80121-1
ถุงใส่ผักเจาะ 4 รู (PEใส)
7x27 นิ้ว
1000 กรัม
1000 กรัม/แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ)
80 76
2
80121-2
ถุงใส่ผักเจาะ 6 รู (PEใส)
12x18 นิ้ว
1000 กรัม
1000 กรัม/แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ)
80 76
3
80121-3
ถุงใส่ผัก ไม่ เจาะรู (PEใส)
10x15 นิ้ว
1000 กรัม
1000 กรัม/แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ)
80 76
4
80121-4
ถุงใส่ผัก ไม่ เจาะรู (PEใส)
20x30 นิ้ว
1000 กรัม
1000 กรัม/แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ)
80 76