ถุงหูหิ้วสีสดลายจุด
- กระดาษหนา 120 แกรม
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 8859024601630-1
ถุงสวยสีสด สีชมพู ขนาด 6x9.85 นิ้ว
จำนวน 20 ใบ/แพ็ค -- 28 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 101.-
ราคา sme/แพ็ค 99.-

รหัส 8859024601630-2
ถุงสวยสีสด สีเหลือง ขนาด 6x9.85 นิ้ว
จำนวน 20 ใบ/แพ็ค -- 28 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 101.-
ราคา sme/แพ็ค 99.-

รหัส 8859024601630-3
ถุงสวยสีสด สีฟ้า ขนาด 6x9.85 นิ้ว
จำนวน 20 ใบ/แพ็ค -- 28 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 101.-
ราคา sme/แพ็ค 99.-

รหัส 8859024601630-4
ถุงสวยสีสด สีแดง ขนาด 6x9.85 นิ้ว
จำนวน 20 ใบ/แพ็ค -- 28 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 101.-
ราคา sme/แพ็ค 99.-

รหัส 8859024601630-5
ถุงสวยสีสด สีเขียว ขนาด 6x9.85 นิ้ว
จำนวน 20 ใบ/แพ็ค -- 28 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 101.-
ราคา sme/แพ็ค 99.-

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
จำนวน
จำนวน
น้ำหนัก/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
8859024601630-1
ถุงสวยสีสด สีชมพู 6x9.85 นิ้ว 20 ใบ/แพ็ค 28 แพ็ค/ลัง 500 กรัม 101 99
2
8859024601630-2
ถุงสวยสีสด สีเหลือง 6x9.85 นิ้ว 20 ใบ/แพ็ค 28 แพ็ค/ลัง 500 กรัม 101 99
3
8859024601630-3
ถุงสวยสีสด สีฟ้า 6x9.85 นิ้ว 20 ใบ/แพ็ค 28 แพ็ค/ลัง 500 กรัม 101 99
4
8859024601630-4
ถุงสวยสีสด สีแดง 6x9.85 นิ้ว 20 ใบ/แพ็ค 28 แพ็ค/ลัง 500 กรัม 101 99
5
8859024601630-5
ถุงสวยสีสด สีเขียว 6x9.85 นิ้ว 20 ใบ/แพ็ค 28 แพ็ค/ลัง 500 กรัม 101 99