ถุงกระดาษติดหูเกลียวกระดาษ
- ผลิตจากกระดาษคราฟ TI125 พร้อมกระดาษรองก้นถุง
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 8859615300027
ถุงหูหิ้ว L 125แกรม ขนาด 15.5x21.5x9 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค--12 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 1340 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 144.-
ราคา sme/แพ็ค 142.-

รหัส 8859615301765
ถุงหูหิ้ว Mini 125แกรม ขนาด 11x15.5x7.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค--20 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 755 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 98.-
ราคา sme/แพ็ค 95.-

รหัส 8859615301772
ถุงหูหิ้ว S 125แกรม ขนาด 13x13.5x8 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค--20 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 800 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 105.-
ราคา sme/แพ็ค 102.-

รหัส 8859615301789
ถุงหูหิ้ว XL 125แกรม ขนาด 19x21x13 ซม.
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค--18 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 860 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 106.-
ราคา sme/แพ็ค 103.-

รหัส 8859024602118
ถุงหูหิ้ว มินิ ขนาด 14x18x8 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค--20 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 1000 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 115.-
ราคา sme/แพ็ค 113.-

รหัส 8859024601555
ถุงหูหิ้ว เบอร์ 1 ขนาด 15.3x23x7 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค--20 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 1250 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 144.-
ราคา sme/แพ็ค 142.-

รหัส 8859024601562
ถุงหูหิ้ว เบอร์ 2 ขนาด 22x25x13 ซม.
จำนวน 20 ใบ/แพ็ค--25 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 1100 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 102.-
ราคา sme/แพ็ค 100.-

รหัส 8859024601579
ถุงหูหิ้ว เบอร์ 3 ขนาด 27x27x11 ซม.
จำนวน 20 ใบ/แพ็ค--20 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 1100 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 118.-
ราคา sme/แพ็ค 115.-

รหัส 8859024601586
ถุงหูหิ้ว เบอร์ 4 ขนาด 27x32x11 ซม.
จำนวน 20 ใบ/แพ็ค--20 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 1100 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 138.-
ราคา sme/แพ็ค 136.-

รหัส 8857128350027
ถุงกระดาษหูหิ้วไม่พิมพ์ KI 125 แกรม ขนาด 13x18x8 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค--16 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 1125 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 90.-
ราคา sme/แพ็ค 88.-

รหัส 8859469401963
ถุงหูหิ้วกระดาษคราฟท์ ไซส์ S (GF-A6-000) ขนาด 13x20x8 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค--20 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 1000 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 93.-
ราคา sme/แพ็ค 91.-

รหัส 8859615300010
ถุงหูหิ้ว M 125แกรม ขนาด 13x18x8 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค--16 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 975 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 100.-
ราคา sme/แพ็ค 98.-

รหัส 8859469407835
ถุงกระดาษหูหิ้ว W1 ขนาด 15x9x22 ซม.
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค--20 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 625 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 53.-
ราคา sme/แพ็ค 52.-

รหัส 80001-01
ถุงกระดาษคราฟท์หูหิ้วสีน้ำตาล CA105 แกรม ขนาด 14x8x18 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค--16 แพ็ค/ลัง
น้ำหนัก 1013 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 78.-
ราคา sme/แพ็ค 77.-

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
จำนวน
น้ำหนัก/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
8859615300027
ถุงหูหิ้ว L 125แกรม ขนาด 15.5x21.5x9 ซม. 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 1340 กรัม 144 142
2
8859615301765
ถุงหูหิ้ว Mini 125แกรม ขนาด 11x15.5x7.5 ซม. 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 755 กรัม 98 95
3
8859615301772
ถุงหูหิ้ว S 125แกรม ขนาด 13x13.5x8 ซม. 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 800 กรัม 105 102
4
8859615301789
ถุงหูหิ้ว XL 125แกรม ขนาด 19x21x13 ซม. 25 ใบ/แพ็ค 18 แพ็ค/ลัง 860 กรัม 106 103
5
8859024602118
ถุงหูหิ้ว มินิ ขนาด 14x18x8 ซม. 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 1000 กรัม 115 113
6
8859024601555
ถุงหูหิ้ว เบอร์ 1 ขนาด 15.3x23x7 ซม. 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 1250 กรัม 144 142
7
8859024601562
ถุงหูหิ้ว เบอร์ 2 ขนาด 22x25x13 ซม. 20 ใบ/แพ็ค 25 แพ็ค/ลัง 1100 กรัม 102 100
8
8859024601579
ถุงหูหิ้ว เบอร์ 3 ขนาด 27x27x11 ซม. 20 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 1100 กรัม 118 115
9
8859024601586
ถุงหูหิ้ว เบอร์ 4 ขนาด 27x32x11 ซม. 20 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 1100 กรัม 138 136
10
8857128350027
ถุงกระดาษหูหิ้วไม่พิมพ์ KI 125 แกรม ขนาด 13x18x8 ซม. 50 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 1125 กรัม 90 88
11
8859469401963
ถุงหูหิ้วกระดาษคราฟท์ ไซส์ S (GF-A6-000) ขนาด 13x20x8 ซม. 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 1000 กรัม 93 91
12
8859615300010
ถุงหูหิ้ว M 125แกรม ขนาด 13x18x8 ซม. 50 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 975 กรัม 100 98
13
8859469407835
ถุงกระดาษหูหิ้ว W1 ขนาด 15x9x22 ซม. 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 625 กรัม 53 52
14
80001-01
ถุงกระดาษคราฟท์หูหิ้วสีน้ำตาล CA105 แกรม ขนาด 14x8x18 ซม. 50 ใบ/แพ็ค 16 แพ็ค/ลัง 1013 กรัม 78 77