ถุงซิปรูดใส่เสื้อผ้า
- ราคา sme ซื้อ 5 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
11934-1
ถุงซิปรูดใส่เสื้อผ้า ขนาด 18x25 ซม. 500 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 128 119
11934-2
ถุงซิปรูดใส่เสื้อผ้า ขนาด 28x35 ซม. 1000 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 173 160
11934-3
ถุงซิปรูดใส่เสื้อผ้า ขนาด 30x40 ซม. 2000 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 210 195
11934-4
ถุงซิปรูดใส่เสื้อผ้า ขนาด 35x45 ซม. 2000 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 270 251
11934-5
ถุงซิปรูดใส่เสื้อผ้า ขนาด 40x55 ซม. 2000 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 412 383

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights