ถุงแก้วตัดตรง OPP หนา 50 ไมครอน
- ใส่สิ่งของ ขนม ได้
- สวย หรูหรา ทนทาน
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
51105-1
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 1.5x2.5 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 156 153
2
51105-2
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 2.0x3.0 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 150 147
3
51105-18
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 2.0x7.0 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 136 133
4
51105-20
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 2.5x10 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก/แพ็ค 121 119
5
8859553302169
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 2.5x4.0 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 128 126
6
51105-4
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 3.5x5.0 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 107 105
7
51105-21
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 3x5 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก/แพ็ค 107 105
8
51105-22
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 3x6 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก/แพ็ค 107 105
9
51105-23
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 3.5x5 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก/แพ็ค 107 105
10
51105-24
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 3.5x6 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก/แพ็ค 107 105
11
51105-5
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 3.5x8.0 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 107 105
12
51105-26
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 3x9 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก/แพ็ค 108 104
13
51105-6
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 4.0x6.0 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 107 105
14
51105-7
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 4.5x7.0 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 107 105
15
51105-8
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 5.0x7.0 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 107 105
16
51105-9
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 5.0x8.0 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 107 105
17
51105-25
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 5x10 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก/แพ็ค 105 102
18
51105-19
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 5.5x20 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 107 105
19
8859405457801
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 6x10 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก/แพ็ค 107 102
20
8859405457825
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 6x11 นิ้ว 1080 กรัม 1 กก/แพ็ค 107 102
21
8859553302626
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 6.0x9.0 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 103 101
22
51105-11
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 7.0x11 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 107 105
23
51105-12
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 8.0x12 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 103 101
24
51105-13
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 8.5x12 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 107 105
25
51105-14
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 9.0x14 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 107 105
26
8859553302824
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 10x15 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 107 105
27
51105-16
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 12x18 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 107 105
28
51105-17
ถุงแก้วตัดตรง OPP ขนาด 9x16 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค 107 105

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights