ถุงมีซิปล็อคแบบตั้งไม่ได้
หนา 180-220 ไมครอน
- ราคา sme ซื้อ 100 ใบขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
ราคาปลีก
ราคา sme
1
11935-1
ถุงซิปล็อคตั้งไม่ได้หน้าใสหลังเงิน ขนาด 9x16 ซม. 5 กรัม 2 1.21
2
11935-2
ถุงซิปล็อคตั้งไม่ได้หน้าใสหลังเงิน ขนาด 10x18 ซม. 6 กรัม 2 1.51
3
11935-4
ถุงซิปล็อคตั้งไม่ได้หน้าใสหลังเงิน ขนาด 13x25 ซม. 10 กรัม 3 2.63
4
11935-5
ถุงซิปล็อคตั้งไม่ได้หน้าใสหลังเงิน ขนาด 14x20 ซม. 10 กรัม 3 2.23
5
11935-6
ถุงซิปล็อคตั้งไม่ได้หน้าใสหลังเงิน ขนาด 15x22 ซม. 11 กรัม 3 2.41
6
11935-7
ถุงซิปล็อคตั้งไม่ได้หน้าใสหลังเงิน ขนาด 16x24 ซม. 12 กรัม 4 2.93

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights