ถุงไฮเดน (HD) ตัดตรง/ถุงขุ่น หนา 27.5 ไมครอน
- ราคา sme ซื้อยกกระสอบ
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1
8858667404219
ถุงไฮเดนตัดตรง ซองเขียว ขนาด 5x8 นิ้ว
578 กรัม
500 กรัม/แพ็ค
60 แพ็ค/กระสอบ
55 54
2
8858667404226
ถุงไฮเดนตัดตรง ซองเขียว ขนาด 6x9 นิ้ว
583 กรัม
500 กรัม/แพ็ค
60 แพ็ค/กระสอบ
55 54
3
8858667404233
ถุงไฮเดนตัดตรง ซองเขียว ขนาด 7x11 นิ้ว
620 กรัม
500 กรัม/แพ็ค
60 แพ็ค/กระสอบ
55 54
4
8858667404240
ถุงไฮเดนตัดตรง ซองเขียว ขนาด 8x12 นิ้ว
620 กรัม
500 กรัม/แพ็ค
60 แพ็ค/กระสอบ
55 54
5
8858667404257
ถุงไฮเดนตัดตรง ซองเขียว ขนาด 9x14 นิ้ว
620 กรัม
500 กรัม/แพ็ค
60 แพ็ค/กระสอบ
55 54
6
8858667404264
ถุงไฮเดนตัดตรง ซองเขียว ขนาด 10x15 นิ้ว
624 กรัม
500 กรัม/แพ็ค
60 แพ็ค/กระสอบ
55 54
7
8858667404271
ถุงไฮเดนตัดตรง ซองเขียว ขนาด 12x18 นิ้ว
624 กรัม
500 กรัม/แพ็ค
60 แพ็ค/กระสอบ
55 54
8
8858667404288
ถุงไฮเดนตัดตรง ซองเขียว ขนาด 14x22 นิ้ว
633 กรัม
500 กรัม/แพ็ค
60 แพ็ค/กระสอบ
55 54
9
80110-1
ถุงขุ่น HD ตัดตรง คละ ตราม้า/แพะ/มงกุฏ ขนาด 5x8 นิ้ว
500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค
60 แพ็ค/กระสอบ
55 54
10
8859339000753
ถุงขุ่น HD ตัดตรง ตัดตรง คละ ตราม้า/แพะ/ใบเรือ ขนาด 6x9 นิ้ว
500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค
60 แพ็ค/กระสอบ
55 54
11
8859339000760
ถุงขุ่น HD ตัดตรง ตัดตรง คละ ตราม้า/แพะ/ใบเรือ ขนาด 7x11 นิ้ว
500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค
60 แพ็ค/กระสอบ
55 54
12
8859339000777
ถุงขุ่น HD ตัดตรง คละ ตราม้า/แพะ/มงกุฏ ขนาด 8x12 นิ้ว
500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค
60 แพ็ค/กระสอบ
55 54
13
80110-5
ถุงขุ่น HD ตัดตรง คละ ตราม้า/แพะ/มงกุฏ ขนาด 9x14 นิ้ว
500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค
60 แพ็ค/กระสอบ
55 54
14
8859339000791
ถุงขุ่น HD ตัดตรง คละ ตราม้า/แพะ/ใบเรือ ขนาด 10x15 นิ้ว
500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค
60 แพ็ค/กระสอบ
55 54
15
80110-7
ถุงขุ่น HD ตัดตรง คละ ตราม้า/แพะ/ใบเรือ ขนาด 12x18 นิ้ว
500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค
60 แพ็ค/กระสอบ
55 54
16
80110-8
ถุงขุ่น HD ตัดตรง คละ ตราม้า/แพะ/ใบเรือ ขนาด 14x22 นิ้ว
500 กรัม
500 กรัม/แพ็ค
60 แพ็ค/กระสอบ
55 54