ถุงขยะดำ
- ราคา sme ซื้อยกกระสอบ
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
8857127479545
ถุงขยะเกรด A ลัคกี้คลีน ขนาด 18x20 นิ้ว 200 กรัม 22 ใบ/ห่อ (120 ห่อ/กระสอบ) 18 17
2
8857127479552
ถุงขยะเกรด A ลัคกี้คลีน ขนาด 24x28 นิ้ว 225 กรัม 12 ใบ/ห่อ (120 ห่อ/กระสอบ) 18 17
3
8857127479569
ถุงขยะเกรด A ลัคกี้คลีน ขนาด 26x34 นิ้ว 225 กรัม 8 ใบ/ห่อ (120 ห่อ/กระสอบ) 18 17
4
8857127479576
ถุงขยะเกรด A ลัคกี้คลีน ขนาด 30x40 นิ้ว 210 กรัม 5 ใบ/ห่อ (120 ห่อ/กระสอบ) 18 17
5
8857123411723
ถุงขยะดำ ขนาด 22x30 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ) 43 42
6
8857123411747
ถุงขยะดำ ขนาด 24x30 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ) 43 42
7
8857123411761
ถุงขยะดำ ขนาด 28x36 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ) 43 42
8
8857123411778
ถุงขยะดำ ขนาด 30x40 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ) 43 42
9
8857123411785
ถุงขยะดำ ขนาด 36x45 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ) 43 42
10
8857123411709
ถุงขยะดำ ขนาด 18x20 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ) 43 42
11
8857123411730
ถุงขยะดำ ขนาด 24x28 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ) 43 42
12
8857123411389
ถุงขยะดำ ขนาด 26x30 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ) 43 42
13
8857123411808
ถุงขยะดำ ขนาด 40x60 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ) 43 42
14
8857123411716
ถุงขยะดำ ขนาด 20x30 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ) 43 42


8857127479545
ถุงขยะเกรด A ลัคกี้คลีน ขนาด 18x20 นิ้ว

8857127479552
ถุงขยะเกรด A ลัคกี้คลีน ขนาด 24x28 นิ้ว

8857127479569
ถุงขยะเกรด A ลัคกี้คลีน ขนาด 26x34 นิ้ว

8857127479576
ถุงขยะเกรด A ลัคกี้คลีน ขนาด 30x40 นิ้ว

8857123411723
ถุงขยะดำ ขนาด 22x30 นิ้ว

8857123411747
ถุงขยะดำ ขนาด 24x30 นิ้ว

8857123411761
ถุงขยะดำ ขนาด 28x36 นิ้ว

8857123411778
ถุงขยะดำ ขนาด 30x40 นิ้ว

8857123411785
ถุงขยะดำ ขนาด 36x45 นิ้ว

8857123411709
ถุงขยะดำ ขนาด 18x20 นิ้ว

8857123411730
ถุงขยะดำ ขนาด 24x28 นิ้ว

8857123411389
ถุงขยะดำ ขนาด 26x30 นิ้ว

8857123411808
ถุงขยะดำ ขนาด 40x60 นิ้ว

8857123411716
ถุงขยะดำ ขนาด 20x30 นิ้ว