ถุงจีบข้าง
- ถุงพับข้างแบบใส (PP)
- วัตถุดิบ : ผลิตจากเม็ดพลาสติก โพลิโพรพิลีน
- ลักษณะ : เนื้อถุงใส เงา และแข็ง ทรงรูปตั้งได้
- คุณสมบัติ : เก็บถนอมรักษาอาหารได้ เป็นเวลานาน
- เหมาะสำหรับ : บรรจุอาหาร เช่น ขนมขบเคี้ยว คุกกี้ ผัก ผลไม้สด อาหารแห้ง ฯลฯ​
- วิธีใช้ : ถุงใสใช้บรรจุหรือห่อหุ้มอาหารและสิ่งของ
- ปลอดภัยใช้กับอาหาร
- ราคา sme ซื้อยกระสอบ
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)

รหัส 8858817011502
ถุงจีบข้างตรา ช้าง ขนาด 4.5x7 นิ้ว
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค(60 แพ็ค/กระสอบ)
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 47.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 8858817011526
ถุงจีบข้างตรา ช้าง ขนาด 5x8 นิ้ว
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค(60 แพ็ค/กระสอบ)
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 47.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 8858817011540
ถุงจีบข้างตรา ช้าง ขนาด 6x9 นิ้ว
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค(60 แพ็ค/กระสอบ)
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 47.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 8858817011564
ถุงจีบข้างตรา ช้าง ขนาด 7x11 นิ้ว
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค(60 แพ็ค/กระสอบ)
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 47.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 8858817011588
ถุงจีบข้างตรา ช้าง ขนาด 8x12 นิ้ว
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค(60 แพ็ค/กระสอบ)
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 47.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 8858817011601
ถุงจีบข้างตรา ช้าง ขนาด 9x14 นิ้ว
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค(60 แพ็ค/กระสอบ)
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 47.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 8859212900026
ถุงพับข้างใส คละตรา (น้ำเต้า,ดอกลิลลี่) ขนาด 4.5x7 นิ้ว
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค(60 แพ็ค/กระสอบ)
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 45.-
ราคา sme/แพ็ค 44.-

รหัส 8859212900033
ถุงพับข้างใส ตรา น้ำเต้า ขนาด 5x8 นิ้ว
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค(60 แพ็ค/กระสอบ)
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 45.-
ราคา sme/แพ็ค 44.-

รหัส 8859212900064
ถุงพับข้างใส คละตรา (น้ำเต้า,ดอกลิลลี่) ขนาด 6x9 นิ้ว
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค(60 แพ็ค/กระสอบ)
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 45.-
ราคา sme/แพ็ค 44.-

รหัส 8859212900071
ถุงพับข้างใส คละตรา (น้ำเต้า,ดอกลิลลี่) ขนาด 7x10 นิ้ว
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค(60 แพ็ค/กระสอบ)
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 45.-
ราคา sme/แพ็ค 44.-

รหัส 8859212900088
ถุงพับข้างใส คละตรา (น้ำเต้า,ดอกลิลลี่) ขนาด 7x11 นิ้ว
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค(60 แพ็ค/กระสอบ)
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 45.-
ราคา sme/แพ็ค 44.-

รหัส 8859212900095
ถุงพับข้างใส คละตรา (น้ำเต้า,ดอกลิลลี่) ขนาด 8x12 นิ้ว
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค(60 แพ็ค/กระสอบ)
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 45.-
ราคา sme/แพ็ค 44.-

รหัส 8859212900101
ถุงพับข้างใส ตรา น้ำเต้า ขนาด 9x14 นิ้ว
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค(60 แพ็ค/กระสอบ)
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 45.-
ราคา sme/แพ็ค 44.-

รหัส 8859212900118
ถุงพับข้างใส คละตรา (น้ำเต้า,ดอกลิลลี่) ขนาด 10x15 นิ้ว
จำนวน 500 กรัม/แพ็ค(60 แพ็ค/กระสอบ)
น้ำหนัก 500 กรัม/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 45.-
ราคา sme/แพ็ค 44.-

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
8858817011502
ถุงจีบข้างตรา ช้าง ขนาด 4.5x7 นิ้ว 500 กรัม 500 กรัม/แพ็ค 60 แพ็ค/กระสอบ 47 46
8858817011526
ถุงจีบข้างตรา ช้าง ขนาด 5x8 นิ้ว 500 กรัม 500 กรัม/แพ็ค 60 แพ็ค/กระสอบ 47 46
8858817011540
ถุงจีบข้างตรา ช้าง ขนาด 6x9 นิ้ว 500 กรัม 500 กรัม/แพ็ค 60 แพ็ค/กระสอบ 47 46
8858817011564
ถุงจีบข้างตรา ช้าง ขนาด 7x11 นิ้ว 500 กรัม 500 กรัม/แพ็ค 60 แพ็ค/กระสอบ 47 46
8858817011588
ถุงจีบข้างตรา ช้าง ขนาด 8x12 นิ้ว 500 กรัม 500 กรัม/แพ็ค 60 แพ็ค/กระสอบ 47 46
8858817011601
ถุงจีบข้างตรา ช้าง ขนาด 9x14 นิ้ว 500 กรัม 500 กรัม/แพ็ค 60 แพ็ค/กระสอบ 47 46
8859212900026
ถุงพับข้างใส คละตรา (น้ำเต้า,ดอกลิลลี่) ขนาด 4.5x7 นิ้ว 500 กรัม 500 กรัม/แพ็ค 60 แพ็ค/กระสอบ 45 44
8859212900033
ถุงพับข้างใส ตรา น้ำเต้า ขนาด 5x8 นิ้ว 500 กรัม 500 กรัม/แพ็ค 60 แพ็ค/กระสอบ 45 44
8859212900064
ถุงพับข้างใส คละตรา (น้ำเต้า,ดอกลิลลี่) ขนาด 6x9 นิ้ว 500 กรัม 500 กรัม/แพ็ค 60 แพ็ค/กระสอบ 45 44
8859212900071
ถุงพับข้างใส คละตรา (น้ำเต้า,ดอกลิลลี่) ขนาด 7x10 นิ้ว 500 กรัม 500 กรัม/แพ็ค 60 แพ็ค/กระสอบ 45 44
8859212900088
ถุงพับข้างใส คละตรา (น้ำเต้า,ดอกลิลลี่) ขนาด 7x11 นิ้ว 500 กรัม 500 กรัม/แพ็ค 60 แพ็ค/กระสอบ 45 44
8859212900095
ถุงพับข้างใส คละตรา (น้ำเต้า,ดอกลิลลี่) ขนาด 8x12 นิ้ว 500 กรัม 500 กรัม/แพ็ค 60 แพ็ค/กระสอบ 45 44
8859212900101
ถุงพับข้างใส ตรา น้ำเต้า ขนาด 9x14 นิ้ว 500 กรัม 500 กรัม/แพ็ค 60 แพ็ค/กระสอบ 45 44
8859212900118
ถุงพับข้างใส คละตรา (น้ำเต้า,ดอกลิลลี่) ขนาด 10x15 นิ้ว 500 กรัม 500 กรัม/แพ็ค 60 แพ็ค/กระสอบ 45 44