ถุงใส่แก้ว
- ราคา sme ซื้อยกกระสอบ
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
11945-1
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีเหลือง) ขนาด 10,12,14 ออนซ์ 90 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 13 12
2
11945-2
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีเขียว) ขนาด 10,12,14 ออนซ์ 90 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 13 12
3
11945-3
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีแดง) ขนาด 10,12,14 ออนซ์ 90 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 13 12
4
11945-4
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีน้ำเงิน) ขนาด 10,12,14 ออนซ์ 90 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 13 12
5
11945-5
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีม่วง) ขนาด 10,12,14 ออนซ์ 90 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 13 12
6
11946-1
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีเหลือง) ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 90 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 13 12
7
11946-2
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีเขียว) ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 90 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 13 12
8
11946-3
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีแดง) ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 90 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 13 12
9
11946-4
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีน้ำเงิน) ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 90 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 13 12
10
11946-5
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีม่วง) ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 90 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 13 12
11
11947-1
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์คัพเค้ก (สีเขียว) ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 85 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 17 16
12
11947-2
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์คัพเค้ก (สีฟ้า) ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 85 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 17 16
13
11947-3
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์คัพเค้ก (สีน้ำตาล) ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 85 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 17 16
14
11947-4
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์คัพเค้ก (สีแดง) ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 85 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 17 16
15
11951-3
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์กาแฟ ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 80 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 17 16
16
11948-1
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์การ์ตูน (สีแดง) ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 85 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 19 18
17
11948-2
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์การ์ตูน (สีเขียว) ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 85 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 19 18
18
11948-3
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์การ์ตูน (สีม่วง) ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 85 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 19 18
19
11948-4
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์การ์ตูน (สีน้ำเงิน) ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 85 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 19 18
20
8851510000279-1
ถุงสายเดี่ยว ลายเชอร์รี่ ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 90 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 200 แพ็ค/กระสอบ 19 18
21
11949-1
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีเหลือง) ขนาด 32 ออนซ์ 110 กรัม 80 ใบ/แพ็ค 200 แพ็ค/กระสอบ 17 16
22
11949-2
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีเขียว) ขนาด 32 ออนซ์ 110 กรัม 80 ใบ/แพ็ค 200 แพ็ค/กระสอบ 17 16
23
11949-3
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีแดง) ขนาด 32 ออนซ์ 110 กรัม 80 ใบ/แพ็ค 200 แพ็ค/กระสอบ 17 16
24
11949-4
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีน้ำเงิน) ขนาด 32 ออนซ์ 110 กรัม 80 ใบ/แพ็ค 200 แพ็ค/กระสอบ 17 16
25
11949-5
ถุงสายเดี่ยวคละสี (สีม่วง) ขนาด 32 ออนซ์ 110 กรัม 80 ใบ/แพ็ค 200 แพ็ค/กระสอบ 17 16
26
11950-1
ถุงสายเดี่ยวใส ขนาด 10,12,14 ออนซ์ 90 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 13 12
27
11950-2
ถุงสายเดี่ยวใส ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 90 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 17 16
28
11950-3
ถุงสายเดี่ยวใส ขนาด 32 ออนซ์ 110 กรัม 80 ใบ/แพ็ค 200 แพ็ค/กระสอบ 17 16
29
8851510000255
ถุงสายเดี่ยวใส ขนาด 32 ออนซ์ 130 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 200 แพ็ค/กระสอบ 21 20
30
8857128327401
ถุงสายเดี่ยวใส DD ขนาด 32 ออนซ์ 90 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 200 แพ็ค/ลัง 17 16
31
11950-4
ถุงสายคู่ใส ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 150 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 200 แพ็ค/กระสอบ 22 21
32
11951-1
ถุงสายคู่พิมพ์กาแฟ ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 140 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 400 แพ็ค/กระสอบ 21 20
33
8859061620229
ถุงสายคู่ไฮโซใส OK ขนาด 16,20,22 oz. 202 กรัม 60 ใบ/แพ็ค 200 แพ็ค/กระสอบ 22 21
34
8859405409763
ถุงใส่แก้วเต็มใบ สายคู่ บัวคู่น้ำตาล ขนาด 16,18,20,22 ออนซ์ 244 กรัม 200 กรัม/แพ็ค 150 แพ็ค/กระสอบ 26 25
35
11950-5
ถุงสายคู่ใส ขนาด 32 ออนซ์ 165 กรัม 80 ใบ/แพ็ค 200 แพ็ค/กระสอบ 22 21
36
8859007000320
ถุงสายคู่ไฮโซใส OK ขนาด 32 oz. 203 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 200 แพ็ค/กระสอบ 22 21
37
8859008300320
ถุงสายคู่ใส OK ขนาด 32 oz. 211 กรัม 0 200 แพ็ค/กระสอบ 22 21
38
8859405409923
ถุงใส่แก้วเต็มใบ สายคู่ บัวคู่เขียว ขนาด 32 ออนซ์ 238 กรัม 200 กรัม/แพ็ค 150 แพ็ค/กระสอบ 22 21
39
11951-2
ถุงสายคู่พิมพ์กาแฟ ขนาด 32 ออนซ์ 170 กรัม 80 ใบ/แพ็ค 200 แพ็ค/กระสอบ 26 25
40
8859008600321
ถุงสายคู่พิมพ์ลาย Coffee สีดำ OK ขนาด 32 oz. 209 กรัม 85 ใบ/แพ็ค 200 แพ็ค/กระสอบ 22 21
41
8851510000279-2
ถุงสายเดี่ยว ลายถ้วยกาแฟ ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 90 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 200 แพ็ค/กระสอบ 19 18
42
11951-4
ถุงสายเดี่ยวพิมพ์กาแฟ ขนาด 32 ออนซ์ 115 กรัม 80 ใบ/แพ็ค 200 แพ็ค/กระสอบ 26 25
43
11950-6
ถุงแก้วคู่ใส่แก้ว 2 ใบ ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 233 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 100 แพ็ค/กระสอบ 42 41
44
8850257280081
ถุงแก้วคู่ใส่แก้ว 2 ใบ ขนาด 16,20,22 ออนซ์ 466 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/กระสอบ 58 57