ถุงฟอยด์ (อลูมิเนียม) เก็บอุณหภูมิ
- สำหรับสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ สามารถเก็บความเย็นหรือร้อน
- ควรใช้คู่กับเจลเก็บความเย็นและกล่องโฟม หากต้องการให้เก็บความเย็นได้นานขึ้น
- ควรเลือกไซด์ที่กว้างกว่าขนาดสินค้าเกิน 2 เซนติเมตรขึ้นไป *
- ราคา sme ซื้อ 5 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคา sme/แพ็ค
ราคา ปลีก/แพ็ค
1
13591-1
ถุงฟอยด์เก็บอุณหภูมิ ขนาด 6x8 ซม. 220 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 25 28
2
13591-2
ถุงฟอยด์เก็บอุณหภูมิ ขนาด 8x12 ซม. 280 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 50 56
3
13591-3
ถุงฟอยด์เก็บอุณหภูมิ ขนาด 10x15 ซม. 370 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 74 84
4
13591-4
ถุงฟอยด์เก็บอุณหภูมิ ขนาด 12x17 ซม. 490 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 111 126
5
13591-5
ถุงฟอยด์เก็บอุณหภูมิ ขนาด 14x20 ซม. 675 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 136 154
6
13591-6
ถุงฟอยด์เก็บอุณหภูมิ ขนาด 16x23 ซม. 880 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 185 209
7
13591-7
ถุงฟอยด์เก็บอุณหภูมิ ขนาด 19x26 ซม. 1200 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 234 265
8
13591-8
ถุงฟอยด์เก็บอุณหภูมิ ขนาด 22x30 ซม. 1600 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 308 348
9
13591-9
ถุงฟอยด์เก็บอุณหภูมิ ขนาด 26x36 ซม. 2200 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 456 515
10
13591-10
ถุงฟอยด์เก็บอุณหภูมิ ขนาด 35x45 ซม. 4000 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 665 752

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights