ถุงแฟชั่น
- คละลาย
- ราคา sme ซื้อยกกระสอบ
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
80201-1
ถุงแฟชั่นแบบเจาะรู ขนาด 6x9 นิ้ว
200 กรัม
2 ขีด/แพ็ค 150 แพ็ค/กระสอบ 18 17
2
80201-2
ถุงแฟชั่นแบบเจาะรู ขนาด 7x10 นิ้ว
200 กรัม
2 ขีด/แพ็ค 150 แพ็ค/กระสอบ 18 17
3
80201-3
ถุงแฟชั่นแบบเจาะรู ขนาด 8x12 นิ้ว
200 กรัม
2 ขีด/แพ็ค 150 แพ็ค/กระสอบ 18 17
4
80201-4
ถุงแฟชั่นแบบเจาะรู ขนาด 10x16 นิ้ว
200 กรัม
2 ขีด/แพ็ค 150 แพ็ค/กระสอบ 18 17
5
80201-5
ถุงแฟชั่นแบบเจาะรู ขนาด 12x18 นิ้ว
200 กรัม
2 ขีด/แพ็ค 150 แพ็ค/กระสอบ 18 17
6
80201-6
ถุงแฟชั่นแบบเจาะรู ขนาด 14x20 นิ้ว
200 กรัม
2 ขีด/แพ็ค 150 แพ็ค/กระสอบ 18 17
7
80202-1
ถุงแฟชั่นแบบหูหิ้ว ขนาด 6x11 นิ้ว
200 กรัม
2 ขีด/แพ็ค 150 แพ็ค/กระสอบ 18 17
8
80202-2
ถุงแฟชั่นแบบหูหิ้ว ขนาด 6x14 นิ้ว
200 กรัม
2 ขีด/แพ็ค 150 แพ็ค/กระสอบ 18 17
9
80202-4
ถุงแฟชั่นแบบหูหิ้ว ขนาด 8x16 นิ้ว
200 กรัม
2 ขีด/แพ็ค 150 แพ็ค/กระสอบ 18 17
10
80202-5
ถุงแฟชั่นแบบหูหิ้ว ขนาด 9x18 นิ้ว
200 กรัม
2 ขีด/แพ็ค 150 แพ็ค/กระสอบ 18 17
11
80202-6
ถุงแฟชั่นแบบหูหิ้ว ขนาด 12x20 นิ้ว
200 กรัม
2 ขีด/แพ็ค 150 แพ็ค/กระสอบ 18 17
12
80202-7
ถุงแฟชั่นแบบหูหิ้ว ขนาด 12x26 นิ้ว
200 กรัม
2 ขีด/แพ็ค 150 แพ็ค/กระสอบ 18 17

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights