ถุงกระดาษเก็บความเย็น
- สามารถเก็บความเย็นนาน 6 ชั่วโมง
- พิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง
- ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
- เหมาะสำหรับใส่เครื่องดื่มเย็น เช่น กาแฟสด ชาดำเย็น โอเลี้ยง โกโก้ ฯลฯ
- คละลาย ลายจะปรับเปลี่ยนไปตามความนิยม (ใน 1 แพ็คจะเป็นลายเดียวกัน)
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
8857128350065
ถุงกระดาษเก็บความเย็น KI 125 แกรม พิมพ์ลาย (คละลาย) ขนาด 8x13x18 ซม. 1227 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 15 แพ็ค/ลัง 78 75
8857200543583
ถุงกระดาษเก็บความเย็น KI 125 แกรม ไม่พิมพ์ลาย ขนาด 8x13x18 ซม. 1485 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 15 แพ็ค/ลัง 72 71
8859024608486
ถุงกาแฟอินเทรนด์ 125 แกรม คละลายในแพ็ค ขนาด 8x13x18 1247 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 88 84
8859469407927
ถุงกาแฟ กระดาษคราฟท์ KI 125 แกรม คละลาย ขนาด 8x13x18 ซม. 2000 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 100 98
8859469407941
ถุงกาแฟ กระดาษคราฟท์ KI 150 แกรม คละลาย ขนาด 8x13x18 ซม. 2000 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 106 103รหัส 8857128350065
ถุงกระดาษเก็บความเย็น KI 125 แกรม พิมพ์ลาย (คละลาย)

รหัส 8857200543583
ถุงกระดาษเก็บความเย็น KI 125 แกรม ไม่พิมพ์ลาย

รหัส 8859024608486
ถุงกาแฟอินเทรนด์ 125 แกรม คละลายในแพ็ค

รหัส 8859469407927
ถุงกาแฟ กระดาษคราฟท์ KI 125 แกรม คละลาย

รหัส 8859469407941
ถุงกาแฟ กระดาษคราฟท์ KI 150 แกรม คละลาย