ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 90104-1
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (1)
ขนาด 10x10 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 30 บาท
ราคา sme 29 บาท

รหัส 90104-2
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (2)
ขนาด 10x10 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 30 บาท
ราคา sme 29 บาท

รหัส 90104-4
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (4)
ขนาด 10x10 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 30 บาท
ราคา sme 29 บาท

รหัส 90104-3
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (3)
ขนาด 10x11 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 30 บาท
ราคา sme 29 บาท

รหัส 90104-5
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (5)
ขนาด 10x11 ซม.
น้ำหนัก 200 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 30 บาท
ราคา sme 29 บาท

รหัส 2110120600
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (62)
ขนาด 6.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก 50 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-1
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (1)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-2
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (2)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-3
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (3)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-4
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (4)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-5
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (5)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-6
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (6)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-7
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (7)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-8
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (8)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-9
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (9)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-10
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (10)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-11
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (11)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-12
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (12)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-13
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (13)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-14
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (14)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-15
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (15)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-16
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (16)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-17
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (17)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-18
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (18)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-19
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (19)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-20
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (20)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-21
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (21)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-22
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (22)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-23
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (23)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-24
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (24)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-25
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (25)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-26
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (26)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-27
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (27)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-28
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (28)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-29
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (29)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-30
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (30)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-31
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (31)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-32
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (32)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-33
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (33)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-34
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (34)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-35
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (35)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-36
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (36)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-37
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (37)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-38
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (38)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-39
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (39)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 100 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-40
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (40)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-41
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (41)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-42
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (42)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-43
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (43)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-44
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (44)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-45
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (45)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-46
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (46)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-47
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (47)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-48
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (48)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-49
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (49)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-50
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (50)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-51
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (51)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-52
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (52)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-53
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (53)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-54
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (54)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-55
ถุงคุ้กกี้ใสฝากาว (55)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-56
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (56)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-57
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (57)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-58
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (58)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-59
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (59)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-60
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (60)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 90101-61
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (61)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 120 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 24 บาท
ราคา sme 23 บาท

รหัส 21006-1
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (จุดขาว1)
ขนาด 5.5x5.5 ซม.
น้ำหนัก 35 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 17 บาท
ราคา sme 16 บาท

รหัส 21006-2
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (จุดขาว2)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก 50 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 21 บาท
ราคา sme 20 บาท

รหัส 21006-3
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (จุดขาว3)
ขนาด 8x10 ซม.
น้ำหนัก 110 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 27 บาท
ราคา sme 26 บาท

รหัส 21006-4
ถุงคุ้กกี้พิมพ์ลายฝากาว (จุดขาว4)
ขนาด 11.5x11.5 ซม.
น้ำหนัก 140 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 31 บาท
ราคา sme 30 บาท
Lights
Lights
Lights
Lights