ถุงใสตั้งได้ฝาเกลียว
- ถุงฝาเกลียว ถุงฝาจุก ถุงใสตั้งได้ฝาเกลียว ถุงชานม
- ถุงมีความเหนียวและทนต่อความดัน ไม่มีการรั่วไหล
- ง่ายต่อการจัดเก็บ ประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ
- เปิดฝาแล้วดูดดื่มได้ทันที
- Food Grade สัมผัสอาหารได้
- ถุงก้นตั้งได้ สะดวกการจัดวางไม่ล้ม
- ราคา sme ซื้อ 100 ใบขึ้นไป
- ราคารวม VAT
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
ราคาปลีก
ราคา sme
1
20112-1
ถุงใสฝาเกลียวตั้งได้ 100 ml ขนาด 9*13*4.5 ซม. 12 กรัม 3 2.23
2
20112-2
ถุงใสฝาเกลียวตั้งได้ 150 ml ขนาด 10*13*5 ซม. 12 กรัม 3 2.34
3
20112-3
ถุงใสฝาเกลียวตั้งได้ 200 ml ขนาด 10*15*6 ซม. 12 กรัม 3 2.54
4
20112-4
ถุงใสฝาเกลียวตั้งได้ 250 ml ขนาด 10*16.5*6 ซม. 15 กรัม 4 2.74
5
20112-5
ถุงใสฝาเกลียวตั้งได้ 300 ml ขนาด 10.5*17.5*6 ซม. 15 กรัม 4 2.95
6
20112-6
ถุงใสฝาเกลียวตั้งได้ 380 ml ขนาด 12*17.5*6 ซม. 17 กรัม 4 3.13
7
20112-7
ถุงใสฝาเกลียวตั้งได้ 500 ml ขนาด 13*19*6 ซม. 17 กรัม 4 3.26

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights