ถุงบรรจุของเหลว ฝาเกลียว มีหูหิ้ว ตั้งได้
- ถุงมีความเหนียวและทนต่อความดัน ไม่มีการรั่วไหล
- Food Grade สัมผัสอาหารได้
- ถุงก้นตั้งได้ สะดวกการจัดวางไม่ล้ม
- ราคา sme ซื้อ 100 ใบขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
ราคาปลีก/ใบ
ราคา sme/ใบ
51121-1
ถุงบรรจุของเหลว ฝาเกลียว มีหูหิ้ว ตั้งได้ ขนาด 1 ลิตร 25 กรัม 12 11
51121-2
ถุงบรรจุของเหลว ฝาเกลียว มีหูหิ้ว ตั้งได้ ขนาด 2 ลิตร 40 กรัม 14 13
51121-3
ถุงบรรจุของเหลว ฝาเกลียว มีหูหิ้ว ตั้งได้ ขนาด 3 ลิตร 50 กรัม 16 15
51121-4
ถุงบรรจุของเหลว ฝาเกลียว มีหูหิ้ว ตั้งได้ ขนาด 5 ลิตร 70 กรัม 19 18
51121-5
ถุงบรรจุของเหลว ฝาเกลียว มีหูหิ้ว ตั้งได้ ขนาด 10 ลิตร 115 กรัม 34 31

Lights